You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe; bestående av 1övertorvad husgrund med spismursrester av gråsten och tegel samtenstaka röjningsrösen. Husgrunden är beväxt med krusbär.Pappersmästarebostad till Gustavsholms pappersbruk.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.