You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrundsterrass, 17x5-6 m (SSÖ-NNV) och intill 0.5 m h i ÖNÖ.ÖNÖ långsidan och båda gavlarna har stenskoning, 0.1-0.4 m h av0.5-1.3 m l stenar och block, delvis utfallna i ÖNÖ. VSVlångsidan övergår i högre belägen sluttning utan synbar ränna.Ytan är plan men något ojämn med ungefär i mitten en grop, 2.5 mdiam och 0.4 m dj, med ett par stenar synliga i kanten.Beväxt med sju tallar, tre granar s…