You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fiskeläge

F d fiskeläge, 100x30 m (N-S), bestående av en fiskelägestomt ochen gistgård.Fiskelägestomten, belägen i områdets N del, bestående av en husgrund, 5x5 m och 0.2 mh, med fot av lagd natursten, 0.6 m br. I SSV är spismursrest, 1.5x1.5 m och 0.5 m h. I N är källargrop, 2 m S omhusgrunden är en stensamling, 2x1 m (Ö-V).Gistgården, 45x25 m (N-S), bestående av ca tjugo gistgårdsrösen, 0.4-1 m diam och 0…