You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

1)Boplats av stenålderskaraktär, oklar utsträckning, påstenbunden moränmark intill älv. Inom angivet område, 25x10 m(N-S) hittades i och utanför stig fyra kvartsavslag, tämligenrikligt med skärvsten. Kvartsavslagen tillvaratogs.Inom 1, intill områdets S kant är:2)Kokgrop, oval, 1.1x0.7 m (Ö-V) och 0.1 m dj. Omgiven av envall, 0.5 m br och 0.1 m h. Skärvstenspackning i botten. VallensV del övertvär…