You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 9 m diam, bestående av en grop, 4 m diamoch 0.3 m dj, omgiven av en vall, 2.5-3 m br och 0.1-0.5 m h.Avtappningsränna i S, 5 m l (N-S), 0.5 m br och 0.1 m dj. Beväxtmed ett femtal ungtallar, ett tiotal granplantor och rikligt medsly.Utanför tjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en grop,5x3 m (N-S) och 0.1-1 m dj, plats för tjärtunna.Enligt ortsbo, (f. 1930) som sjä…