You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, rund, 9.5 m diam. Bestående av en grop,rektangulär, 3x1 m och 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 4-4.5 m br och0.4-0.7 m h. I SV finns en avtappningsränna, 5.5 m l (NÖ-SV), 0.4mbr och 0.3 m dj. I avtappningsrännan finns en grop, 0.7x0.7 m stoch 0.3 m dj. Bevuxen med ett fåtal granar, tallar och björkar.13 m SSÖ om 1 är:2) Tjärdal, rund, 7 m diam, bestående av en grop, 3 m diam och 0.1m dj, …