You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse. Undersökt och borttaget. 15 m SÖ härom var en stensättning, Österåker 146:2 och ca 40 m SÖ härom var ytterligare en stensättning, Österåker 146:3.

Tillägg dnr 321-4750-2004: Vid arkeologisk slutundersökning år 1973 och 1974 konstaterades att röset var 22x16 m st och 2 m h. Trolig datering är yngre bronsålder. Runt röset fanns en terrassering. Två kolprov från Österåker 144:1, 144:2, 145:1,…