You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fästning/skans

Skans, 65x50 m (N-S) och 4-8 m h. Vallar av jord, 5-10 m br. Skan-sen begränsas genom djupa vallgravsliknande diken, 5-10 m br och1-2 cm dj. Dessa har troligen uppkommit när material tagits tillskansen. Skansens inre begränsning är 30x30 m (NNO-SSV) och 1-1.5m dj. I SV vallen är en öppning 3 m br. Beväxt med glesa, grovatallar. Omedel- bart intill och Ö om skansen är en sentidakyrkogård. Se sk…