You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Fossil åkermark, 450x120-50 m (NNV-SSÖ) bestående av åkermarkbegränsad av diken. I områdets NV del finns 3 odlingsrösen och 1husgrund. Området är numer igenväxt av granskog. En grusväg genomområdets N del (NV-SÖ). Sentida lämning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.