Mistlur

Användes för att ge signal från tågfärja.

Har enligt uppgifter från föremålsliggaren funnits på ångtågfärja som trafikerade sträckan Malmö-Köpenhamn.

Uppgifter från internet: "Tågfärjan M/S Malmöhus sjösattes på Kockums Varv i Malmö år 1945. Beställare var Kungliga Järnvägsstyrelsen i Stockholm, med andra ord SJ. Den första färjeförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn hade öppnats 1892 och trafi…