Raznolikost in vključenost

»Sprememba se ne bo zgodila, če čakamo na drugo osebo ali na nek drug čas. Mi smo tisti, na katere čakamo. Mi smo sprememba, ki jo iščemo.« Barack Obama

Uvodniki o premalo zastopanih skupnostih

Learning scenarios about D&I

Učni scenariji o migracijah

Učni scenariji o državljanstvu