Ostatnie tragiczne wydarzenia w katedrze Notre-Dame, brazylijskim Muzeum Narodowym oraz w Syrii przypominają nam, że dziedzictwo kulturowe jest nieustannie zagrożone, tak obecnie, jak i w przeszłości.

W oparciu o bogactwo materiałów ze zbiorów cyfrowych Europeany wystawa Zagrożone dziedzictwo analizuje niebezpieczeństwa o charakterze naturalnym oraz wynikające z działalności ludzkiej, które grożą dziedzictwu kulturalnemu od starożytności po czasy obecne. Przedmiotem ostatniego działu wystawy jest historia katedry Notre-Dame i rozważania na temat roli, jaką technologie cyfrowe mogą odegrać w zachowaniu i odbudowie tak kruchych dzieł.