Mitmekesisus ja kaasatus

„Muutusi ei tule, kui ootame mõnda teist inimest või kui ootame mõnda muud aega. Me oleme need, keda oleme oodanud. Me oleme muutused, mida otsime.“ Barack Obama

Juhtkirjad alaesindatud kogukondade kohta

Learning scenarios about D&I

Rännet puudutavad õpistsenaariumid

Kodakondsuse õpistsenaariumid