On altıncı asırda Istanbul hayatı (1553-1591) Istanbulun dü̧şünsel, sosyal, ekonomik ve tecimsel ahvalile evkaf, uray, beslev ve gümrük işlerine dair Türk Arşivinin basılmamış belgeleri

Edition: 2