Målning, Bildkonst, Painting

OM-1982-0010

Avklappning, Bildkonst, Rubbings, Graphics
Målning, Bildkonst, Bergslandskap, Painting, Graphics
Målning, Bildkonst, Sen höst, Painting, Graphics
Kalligrafi, Bildkonst, Hjärtsutran . Kalligrafi av Han Bong-deok, Calligraphy, Graphics