You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Arkeologisk förundersökning, Kvarnbolund, Läby socken, Uppland 2005

Andreas Hennius (till höger) och en lokal besökare, foto från söder

Den arkeologiska avdelningen vid Upplandsmuseet genomförde under perioden 5 - 7 oktober år 2005 en arkeologisk förundersökning i Kvarnbolund i Berthåga, Uppsala kommun. De fåtaliga boplatsanläggningarna som påträffades i åkermarken, Raä 118, hade på ett tillfredsställande sätt givit erforderlig information om boplatsens utbrednin…