Banan Kompaniet, interiör, fem män.

Banan Kompaniet, interiör, fem män.