setrilleres

Història de l'objecte: Premis: Delta d'or, 1961, ADI FAD, Barcelona

setrilleres
Claris
Aleta
Fonda