Pictură

overall description: Compoziție suprarealistă cu valențe diverse. Brauner adoptă cu claritate varianta piramidală a compoziției clasice (peisajul din fundal), intersectată și de trasee diagonale (cele 2 inele "saturniene") care creează dinamism în această lucrare statică. Peisajul denotă un romantism de tip german (Caspar David Friedrich) peste care se suprapun grafisme "infantile" ale unor proiec…

Pisanie
Sf. Artemie
Sf. Agapie
Petru voievod și fiul său Marco