De Dageraad / Aurora

Naar links knielende vrouw met uitgewaaierde sluier om zich heen. Gezicht en face. Schetsontwerp van "Aurora", beeltenis boven de ingang van de Pier Pander
Tempel.