Свещарска гробница

Гробницата е открита през 1982 г. в югоизточната част на насипа на „Гинина могила” на големия могилен некропол в Историко-археологическия резерват „Сборяново”. Гробницата се намира в северната част на некропола, който е на около 2.5 км западно от с. Свещари. Обявена е за паметник на световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. Подмогилното гробно съоръжение е изградено от камък, с вход …