Ритон, страна Б

Вдясно от Хера е представен Аполон с изтеглен леко напред ляв крак и с глава, обърната към богинята. Мантията му покрива тялото от кръста надолу, като оставя открити гърците. В лявата си ръка богът държи лък. Елка Пенкова