You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1) Stensättningsliknande bildningar, i N-V-S inneslutande ett ca60x45 m st (N-S) plant, platåartat område. Bildningarna är iregel 3-5 m br, 0,2-0,5 m h, av 0,5-1,5 m st stenar. Glest beväxtmed enstaka tallar och lövträd. Platåområdet benämnes"Borggården". 20-25 m Ö om NÖ partiet av nr 1 är 2)Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0,3 m h.Fyllning av 0,4-1,1 m st stenar. Beväxt med några…