Tourist Still Life

POZN:

LIT:
Slovenský obraz (anti-obraz) : 20.st. v slovenskom výtvarnom umení. Bratislava : SNG, 2008, 265.

Výstavba železničnej trate Červená Skala - Margecany
Zátišie s fotopomôckami
Vierka
Kosec