Διαθεματικά ζητήματα

Σενάρια εκπαίδευσης για την Ιθαγένεια

Citizenship, Cooperative learning, Language - Secondary Education, VET & Adult Education

Art, Citizenship, Cooperative learning, Digital literacy, History, Literacy - Lower Secondary Education

Art, English, History, Language - Lower secondary

English, STEAM - Lower secondary, Secondary school

Σενάρια εκπαίδευσης για το Περιβάλλον

Citizenship, Environment, Project-based learning, STEAM - Early childhood & Primary education

Citizenship, Environment, IBSE, Literacy - Lower Secondary Education

English, Language subjects - Lower secondary, Upper secondary

English, Language, Language subjects - Primary school

English, STEAM - Secondary school, VET

Σενάρια εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά

Game Based Learning, STEAM - Upper Secondary Education

Art, English, History, STEAM - Secondary school

English, STEAM - Lower secondary, Upper secondary

Art, English, STEAM - Primary School

Learning Scenario (Art, English, STEAM - Lower secondary)

Art, English, History, STEAM - Primary school

English, History, STEAM - Lower secondary, Upper secondary

Σενάρια εκπαίδευσης για την μετανάστευση

Σενάρια Εκπαίδευσης για τον Αλφαβητισμό στα ΜΜΕ

Σενάρια εκπαίδευσης για την Φιλοσοφία

Art, English, Philosophy, - Lower secondary, Upper secondary

English, French, History, Philosophy - Secondary school, Upper secondary

Art, History, Philosophy - Lower Secondary

English, History, Philosophy - Secondary school, Upper secondary

English, Language subjects, Philosophy - Secondary school

Σενάρια Εκπαίδευσης για την ψυχική και σωματική ευημερία

Cooperative learning, Cultural awareness and expression - Secondary Education, VET & Adult Education, Non-formal

CLIL, D&I, Well-being, PBL, STEAM - Primary education, Lower Secondary Education, Non-formal

Art, English, History - Lower secondary, Primary school