Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Two glass ampoules of dysentery vaccine, Paris, France, 1917

This vaccine was used to vaccinate soldiers against dysentery. The disease affects the small intestine, causing diarrhoea and vomiting, and is spread through contaminated food and water. The name of the Laboratoire de l'Armée, which made this vaccine, translates as the “Army Laboratory”. This vaccine was made for the French Army during the First World War and was produced in 1917. It was important…