Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Χειρόγραφο προσχέδιο κειμένου της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου για το περιοδικό Europe με τίτλο Yiannis Ritsos, témoin de son temps.

Χειρόγραφο προσχέδιο κειμένου της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου για το περιοδικό Europe με τίτλο Yiannis Ritsos, témoin de son temps.