Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Solum prestegjeld

Protokollnummer: 174
Kommunenr: 0818
Listetype: Spesiallister Kilebygda sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 141