Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Christ Filanthropos (The Lover of Mankind)

Εικόνα του Χριστού Φιλανθρώπου. Παρηγγέλθη απο τον Άγιο Νεόφυτο στον ζωγράφο Θεόδωρο Αψευδή απο την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος αγιογράφησε την Εγκλείστρα