Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Christ Filanthropos (The Lover of Mankind)

Εικόνα του Χριστού Φιλανθρώπου. Παρηγγέλθη απο τον Άγιο Νεόφυτο στον ζωγράφο Θεόδωρο Αψευδή απο την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος αγιογράφησε την Εγκλείστρα