Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Notizia tratta dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 21-11-1944

Notizia relativa a Verona (Verona) riguardante "Belloni Antonio - Ex Autista", contenuta nella pagina 32 del Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 21-11-1944