Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bukarest: Hotel Athene Palace, Maria Cebotari

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Bühne [Filmnegative, Ordner 286]