Μάθετε πώς να διδάσκετε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά

Σενάρια εκπαίδευσης για το STEAM

English, Italian, STEAM - Lower secondary

English, STEAM - Upper secondary, Vocational educational training

History, STEAM - Upper secondary

English, History, STEAM - Primary, Lower Secondary

Art, English, STEAM - Lower secondary, Upper secondary

Learning Scenario (Art, English, STEAM - Lower secondary)

Art, English, STEAM - Primary School

Art, English, History, STEAM - Primary school

Astronomy and Earth Sciences, Steam - Primary school

English, History, STEAM - Upper secondary