Υιοθετήστε μία εκπαιδευτική προσέγγιση περισσότερο επικεντρωμένη στο μαθητή

Σενάρια εκπαίδευσης για το PBL

Cooperative learning, PBL, Philosophy - Lower Secondary Education

CLIL, D&I, Well-being, PBL, STEAM - Primary education, Lower Secondary Education, Non-formal

Language, PBL - Early childhood, Primary education

CLIL, Cooperative learning, Cultural awareness, Environment, Game Based Learning, IBSE, PBL, STEAM - Primary education

Art, English - Upper secondary, Vocational educational training

Geography, History, Language - Secondary school, Upper secondary

Art, English - Lower secondary, Upper secondary

English, Language subjects - Secondary school

Art, Language subjects, STEAM - Secondary school

Σενάρια εκπαίδευσης για το IBSE

Citizenship, Digital literacy, Entrepreneurship, Environment, History, IBSE - Non-formal, Upper Secondary Education

Art, English, History, STEAM - Primary school