9.171 αποτελέσματα εντός Θέμα Νεότερη ιστορία

9.171 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Νεότερη ιστορία

Era from ca. 1500 until present

Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας -- Διαθέτης

Veria Central Public Library

Σκληρός, Αθανάσιος, (θ. ) -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Καρολίδης, Παύλος -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Βώκος, Γεράσιμος -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Κουμανούδης, Στέφανος Α. -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Mentelle, Edme, - -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Lytton, Edward -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Boyle, Eleanor Vere Gordon, - -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Hemans, Felicia, - -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Miller, Hugh, - -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Lytton, Edward -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Lytton, Edward -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Dickens, Charles -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Βαφειάδης, Γ. -- Φωτογράφος

Veria Central Public Library

Robert College (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Cicero, Marcus Tullius, Π.Χ.- Π.Χ. -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Γεδεών, Μανουήλ Ιω., (-) -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece