36,239 αποτελέσματα εντός Θέμα Λιθογραφία

36,239 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Λιθογραφία

Printing technique

Stackelberg Otto Magnus von, Marino P., Ducarme Pierre François, …

Historical & Ethnological Society of Greece

Stackelberg Otto Magnus von, Marino P., Formentin Joséphine Clémence, …

Historical & Ethnological Society of Greece

Stackelberg Otto Magnus von, Marino P., Formentin Joséphine Clémence, …

Historical & Ethnological Society of Greece

Stackelberg Otto Magnus von, de Ducarme, Levilly

Historical & Ethnological Society of Greece

Mihuleac, Wanda

Eco-Museum Research Institute Tulcea

Chirnoagă, Marcel

Eco-Museum Research Institute Tulcea

Ivancenco, Gheorghe

Eco-Museum Research Institute Tulcea

Stendl, Ion

Eco-Museum Research Institute Tulcea

Găvenea, Ștefan

Eco-Museum Research Institute Tulcea

Leipzig University Library

Leipzig University Library

Monogrammist J S (1849) (Production) (Lithograph)

Leipzig University Library

Leipzig University Library

Leipzig University Library

Farnuchen, Sophie (Designing) (draftsman), Gille, Christian Friedrich, Ludwig Theodor Zöllner

Leipzig University Library

Antonín Machek

Leipzig University Library

Friedrich Jentzen

Leipzig University Library

Leipzig University Library

Barlach, Aug. (Production) (Lithograph)

Leipzig University Library

Dietze, August (Production) (ungesichert) (Lithograph)

Leipzig University Library