31,400 αποτελέσματα εντός Θέμα Αλληλογραφία

31,400 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Αλληλογραφία

Literary genre

Κοραής, Αδαμάντιος, - -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

Richardson, Samuel, - -- Συγγραφέας

Veria Central Public Library

publicată de Gh. Cardaș, Ștefan G. Vârgolici, (1843-1897)

National Library of Romania

publicată de Gh. Cardaș, Nicolae Volenti, (1857-1910)

National Library of Romania

Tudor Arghezi, Tudor Arghezi (1880-1967) [070]

Costache Sturza Library

Lucia Hopu

Costache Sturza Library

Simion Mehedinți (1868-1962) [720], George Juvara [660]

Costache Sturza Library

de N. Iorga, Nicolae Iorga, (istoric) (1871-1940)

Octavian Goga Cluj County Library

de Octav Minar, Octav Minar, (1886-1965 (?))

Octavian Goga Cluj County Library

publicată de Gh. Cardaș, Ștefan G. Vârgolici, (1843-1897)

National Library of Romania

Ion Ghica, Ion Ghica, (1816-1897)

Octavian Goga Cluj County Library

publicată de Gh. Cardaș, Vasile Burlă, (1840-1905)

National Library of Romania

[ed.] de I. Petrovici, profesor universitar, Titu Maiorescu, (1840-1917)

National Library of Romania

Ciprian Porumbescu, Ciprian Porumbescu (1853-1883) [070]

Costache Sturza Library

de I. Codru Drăgușanu, Nicolae Iorga, (1871-1940) [prefațator], Ion Codru Drăgușanu, (1820-1884)

Octavian Goga Cluj County Library

Iorga, Nicolae

Bucharest Metropolitan Library

Nicu Gane, Nicolae Gane, (1838-1916)

National Library of Romania

Nicolae Bălcescu, Nicolae Bălcescu, (1819-1852), Petre V. Haneș, (istoric literar) (1879-1966) [prefațator]

Octavian Goga Cluj County Library

Iorga, Nicolae

Bucharest Metropolitan Library

N. Iorga, Nicolae Iorga, (1871-1940)

Octavian Goga Cluj County Library

[introd. de] Gheorghe Cardaș, Șt. O. Iosif, (1875-1913)

National Library of Romania

Constantin G. Costa-Foru (avocat, jurnalist) (1856-1936) [660], D. Karnabatt (1877-1949) [720], Ioan Slavici (1848-1925) [720], …

Costache Sturza Library

Emilia Comișel, Emilia Comișel (1913-2010)

Costache Sturza Library