1.100 αποτελέσματα εντός Θέμα Underpants

1.100 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Underpants

Undergarment worn next to the body having legs or leg openings

Duhamel, A.-B.; Defraine, Jean Florent; Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Duhamel, A.-B.; Mitan, Samuel; Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Duhamel, A.-B.; Defraine, Jean Florent; Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Duhamel, A.-B.; Defraine, Jean Florent; Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Inconnu

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Anonyme

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Anonyme

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Inconnu

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Inconnu

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Anonyme

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Anonyme

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Anonyme

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven; Anonyme

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Belle Jardinière

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Anonyme; Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Dupin, Nicolas (dit le jeune); Le Clerc ou Leclerc, Pierre Thomas; Galerie des Modes

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Patas, Charles-Emmanuel; Le Clerc ou Leclerc, Pierre Thomas; Galerie des Modes

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

HUET Jean-Baptiste (1745-1811)

Mobilier National Collections

EHRMANN François-Emile (1833-1910, peintre et décorateur)

Mobilier National Collections

National Museum of World Cultures Foundation