582 αποτελέσματα εντός Θέμα Stole

582 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Stole

Fur or fabric wrap

Carven

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carven

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Prato Textile Museum

National Museum of World Cultures Foundation

The Norwegian Museum of Cultural History

The Norwegian Museum of Cultural History

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Rouffiange, Roger; Gordian

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Pipart, Gérard

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Carvil

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Jacqueline de Ribes

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Museum of Decorative Arts

Museum of Decorative Arts