1.734 αποτελέσματα εντός Θέμα Sampler

1.734 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Sampler

Textile works containing examples of embroidery or other needlework stitches

Van Opstal François

Fashion Museum of Antwerp

Allard Marie

Fashion Museum of Antwerp

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

Museum Nijkerk

Overgoor, A.

Museum Nijkerk

onbekend

City Museum Zutphen

City Museum Zutphen

Vroe, de A.

City Museum Zutphen

Schueler, mevr. C.

Museum Nijkerk

Unknown

National Association of Swedish Handicraft Societies