1.734 αποτελέσματα εντός Θέμα Sampler

1.734 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Sampler

Textile works containing examples of embroidery or other needlework stitches

National Museum of World Cultures Foundation

onbekend

City Museum Zutphen

G. van Dasler

Museum Nijkerk

Prato Textile Museum

Unknown

National Association of Swedish Handicraft Societies

Unknown

National Association of Swedish Handicraft Societies