4.868 αποτελέσματα εντός Θέμα Locket

4.868 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Locket

Type of pendant jewellery that can contain an item

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

ANQUETIN Louis (1861-1932, peintre)

Mobilier National Collections

DUFY Raoul (1877-1953)

Mobilier National Collections

DUFY Raoul (1877-1953)

Mobilier National Collections

RAPIN Henri (1873-1939, décorateur)

Mobilier National Collections

GROMAIRE Marcel (1892-1971)

Mobilier National Collections

ANQUETIN Louis (1861-1932, peintre)

Mobilier National Collections

ANQUETIN Louis (1861-1932, peintre)

Mobilier National Collections

DUBREUIL Toussaint (1561-1602)

Mobilier National Collections

DUBREUIL Toussaint (1561-1602)

Mobilier National Collections

CESBRON Achille

Mobilier National Collections

CESBRON Achille

Mobilier National Collections

MIGNARD Pierre (1612-1695)

Mobilier National Collections

BONFILS Robert (1886-1972); DUFRENE Maurice (1876-1955)

Mobilier National Collections

BONFILS Robert (1886-1972); DUFRENE Maurice (1876-1955)

Mobilier National Collections

CAPPIELLO Leonetto (1875-1942, peintre)

Mobilier National Collections

COYPEL Charles-Antoine ( 1694-1752); Lemaire le Cadet (16..-17.., peintre); VALADE Jean (1710-1787, peintre)

Mobilier National Collections

COYPEL Charles-Antoine ( 1694-1752); Lemaire le Cadet (16..-17.., peintre); VALADE Jean (1710-1787, peintre)

Mobilier National Collections

TESSIER Louis (1719-1781, peintre)

Mobilier National Collections

TESSIER Louis (1719-1781, peintre)

Mobilier National Collections

TESSIER Louis (1719-1781, peintre)

Mobilier National Collections

TESSIER Louis (1719-1781, peintre)

Mobilier National Collections

JACQUES Maurice (vers 1712-1784, peintre)

Mobilier National Collections