29.903 αποτελέσματα εντός Θέμα Καπέλο

29.903 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Καπέλο

Shaped head covering, having a brim and a crown, or one of these

Huibers, Jan Derk, (1829-1918), (artist)

Leiden University Libraries

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

nepoznat

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

nepoznat

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Pommer, Franjo

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Bartušek, Ivan

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Fiedler, Julio F.

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Fiedler, Julio F.

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Lypoldt, Stjepan

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Berger, Johann. Jun.

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Kuhe, Sigmund

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Standl, Ivan (27. 10. 1832.––30. 8. 1897.)

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Šmid, Dragica

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Pommer, Franjo

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Pommer, Franjo

Museum of Arts and Crafts, Zagreb