37.321 αποτελέσματα εντός Θέμα Φόρεμα

37.321 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Φόρεμα

Garment for women, children, or infants consisting of a bodice and skirt made in one or more pieces

Fashion Museum of Antwerp

Fashion Museum of Antwerp

Fashion Museum of Antwerp

Fashion Museum of Antwerp

Fashion Museum of Antwerp

Fashion Museum of Antwerp

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Άγνωστος δημιουργός

Historical & Ethnological Society of Greece

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Tömöry, F.

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Standl, Ivan (27. 10. 1832.––30. 8. 1897.)

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Kelemen, Ferdo

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Matić, Gjuro

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Jelinek, Žuži

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Jelinek, Žuži

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

Museum of Arts and Crafts, Zagreb