38,745 αποτελέσματα εντός Θέμα Κλιπ (κόσμημα)

38,745 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Κλιπ (κόσμημα)

Piece of jewellery, similar in appearance to a brooch, but attached to a garment with a spring fastening

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris

GOURDIN Michel

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

CHENEVAT Jacques

Mobilier National Collections

BIENNAIS Martin-Guillaume, CAHIER Jean-Charles (1772-1857), PERCIER Charles (1764-1838, architecte et décorateur)

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

GALLAND Pierre-Victor (1822-1892)

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

DELANOIS Louis (1731-1792, menuisier)

Mobilier National Collections

SENE Jean-Baptiste-Claude ( 1747-1803, menuisier)

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

BOUCHER François (1703-1770, peintre)

Mobilier National Collections

Sörmland Museum

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland

Army Museum