6.895 αποτελέσματα εντός Θέμα Brooch

6.895 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Brooch

Large ornament with a pin fastening

Kelemen, Ferdo

Museum of Arts and Crafts, Zagreb

DESVALLIERES Georges (1861-1950)

Mobilier National Collections

HANICOTTE Augustin (1870-1957)

Mobilier National Collections

Daniel Nyblin

Society of Swedish Literature in Finland

Julia Widgrén

Society of Swedish Literature in Finland

Karl Emil Ståhlberg

Society of Swedish Literature in Finland

Hjalmar Sjöman

Society of Swedish Literature in Finland

Daniel Nyblin

Society of Swedish Literature in Finland

Karl Emil Ståhlberg

Society of Swedish Literature in Finland

BIDAU Eugène; BLANC Paul Joseph (1846-1904)

Mobilier National Collections

SCHMIED François-Louis (1873-1941)

Mobilier National Collections

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

Vervaardiging: Roy Jones

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation

National Museum of World Cultures Foundation