1,346 αποτελέσματα εντός Θέμα Artificial leather

1,346 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Artificial leather

Man-made material that has similar properties and appearance to animal leather

JACOB père et fils : Georges I et François-Honoré, entre 1803 et 1813 (est. "Jacob D. / R. Meslée" )

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

DEMAY Jean-Baptiste

Mobilier National Collections

Mobilier National Collections

LARIVIERE

Mobilier National Collections

LEHAENE Pierre-Joseph (1757-1825)

Mobilier National Collections

Finnish Heritage Agency

Finnish Heritage Agency

Simanainen, Salme

Finnish Heritage Agency

Lköpping’s Lithographic AB

Gamla Linköping Open-Air Museum

Vänersborgs museum

Kodak

Vänersborgs museum

Vänersborgs museum

Sterner, Axel

Vänersborgs museum

Museon-Omniversum

Museon-Omniversum

Museon-Omniversum

Museon-Omniversum