356.398 αποτελέσματα εντός Θέμα Νόμισμα

356.398 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Νόμισμα

Κομμάτι σκληρού συνήθως υλικού με τυποποιημένες διαστάσεις που χρησιμοποιείται ως χρήμα

Heyden, Pieter van der, (active 1545-1576), (printmaker)

Leiden University Libraries