80,202 αποτελέσματα εντός Θέμα Group portrait

80,202 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Group portrait

Portrait of more than one person

Dem. Bălăcescu, Lucia

National Museum of Art of Romania

Simion A. Iuca

National Museum of Art of Romania