49,895 αποτελέσματα εντός Θέμα Εκπαίδευση

49,895 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Εκπαίδευση

Μάθηση στην οποία οι γνώσεις και οι δεξιότητες μεταφέρονται μέσω της διδασκαλίας

Acad. G. Vrânceanu, Gheorghe Vrănceanu (1900-1979)

Costache Sturza Library

P. Gr., Grigore T. Popa ((1892-1948))

Mihai Eminescu University Library

Iorga, Nicolae

Bucharest Metropolitan Library

Ioan Lazăr, Ioan Lazăr (profesor) (1940-2000)

Costache Sturza Library

V. Ghețea, V. Ghețea,

Octavian Goga Cluj County Library

N. Iorga, Nicolae Iorga, (1871-1940)

Octavian Goga Cluj County Library

N. Mihai, N. Mihai [redactor/compiler]

Costache Sturza Library

N. Iorga, Nicolae Iorga, (istoric) (1871-1940)

Octavian Goga Cluj County Library

de N. Iorga, Nicolae Iorga, (istoric) (1871-1940)

Octavian Goga Cluj County Library

Gușu Papacostea Goga, Gușu Papacostea Goga, (profesor) (1853-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

publicat de directorul liceului, dr. Emil Precup, Liceul 'Petru Maior' . Gherla, Emil Precup, (profesor, inspector școlar) (1866-1970) [editor]

Octavian Goga Cluj County Library

P. Gr., Grigore T. Popa ((1892-1948))

Mihai Eminescu University Library

Polygoon-Profilti (producent), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)

Netherlands Institute for Sound & Vision

Unknown

Royal Film Archive of Belgium - CINEMATEK

Béreș Iosif

Maramures Village Museum

Maria Netcu

"Dimitrie Gusti" National Village Museum

Janne Rentola

Society of Swedish Literature in Finland

Rafael Olin

Society of Swedish Literature in Finland