83 αποτελέσματα εντός Πρόσωπο Ιόν Λούκα Καρατζιάλε

83 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Ιόν Λούκα Καρατζιάλε

Romanian playwright, writer and poet (1852-1912)

Anna Colombo; Anna Colombo,

Octavian Goga Cluj County Library

Scarlat Struțeanu; Scarlat Struțeanu, (1891-1947) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

I.L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912); Eugen Lovinescu, (1881-1943) [prefațator]

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român) (1852-1912) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

Ion Luca Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912); Edmond Bernard, [traducător]

Octavian Goga Cluj County Library

I.L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; D. Mărăcineanu, [prefațator]; Ion Luca Caragiale, (dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român) (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Mih. Paulian, [editor]; T. D. Măruță, [editor]; …

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român) (1852-1912) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

Ion Luca Caragiale; Ion Luca Caragiale, (dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român) (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

I. L. Caragiale; Ion Luca Caragiale, (1852-1912)

Octavian Goga Cluj County Library

Ion Luca Caragiale

National Museum of Romanian Literature

Ion Luca Caragiale

National Museum of Romanian Literature

Ion Luca Caragiale

National Museum of Romanian Literature

Ion Luca Caragiale

National Museum of Romanian Literature

Ion Luca Caragiale

National Museum of Romanian Literature

I.L. Caragiale

National Museum of Romanian Literature

Bucharest Metropolitan Library

E. Lovinescu; Eugen Lovinescu, (critic, istoric literar, sociolog, memorialist, dramaturg, romancier, nuvelist) (1881-1943)

Octavian Goga Cluj County Library

Constantin Cubleșan; Constantin Cubleșan, (prozator, dramaturg, poet și critic literar) (1939-)

Octavian Goga Cluj County Library