16 αποτελέσματα εντός Πρόσωπο Ζαν-Μπατίστ Καρπώ

16 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Ζαν-Μπατίστ Καρπώ

French sculptor and painter (1827-1875)

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Jean-Baptiste Carpeaux

Catholic University of Leuven

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Pascal, Jean Louis, Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Jean-Baptiste Carpeaux

Nationalmuseum Sweden

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Carpeaux, Jean-Baptiste

German Documentation Center for Art History - Marburg Picture Index

Jean-Baptiste Carpeaux

Nationalmuseum Sweden

Jean-Baptiste Carpeaux

Nationalmuseum Sweden

Jean-Baptiste CARPEAUX

Bristol Museums, Galleries & Archives